30 listopada 2021 Agnieszka Ślebioda

Jak wybrać rodzaj psychoterapii

Jakie są rodzaje psychoterapii i który  jest najlepszy dla mnie?

Istnieje kilka głównych nurtów psychoterapii:

– terapia psychoanalityczna, terapia psychodynamiczna (coraz częściej klasyfikowane jako jeden rodzaj terapii pod nazwą terapie   psychodynamiczne),

– psychoterapia poznawczo-behawioralna, znana też jako CBT

– psychoterapie humanistyczne

Więcej o różnicach między rodzajami psychoterapii znajdziesz tu.

https://www.medonet.pl/zdrowie,jakie-sa-rodzaje-psychoterapii–wskazania-do-wizyty-u-psychoterapeuty,artykul,1728994.html

https://www.medonet.pl/psyche/psychologia,psychoterapia-humanistyczna—na-czym-polega-,artykul,86939648.html

https://www.medonet.pl/zdrowie,psychoterapia-poznawczo-behawioralna—przebieg–cwiczenia–skutecznosc,artykul,1730871.html

Ze względu na czas trwania wyróżnia się także terapię krótkoterminową: od kilkunastu spotkań do 6 miesięcy oraz długoterminową. Długość trwania terapii różni się w zależności od nurtu terapeutycznego. W przypadku terapii psychodynamicznych czas trwania jest z reguły dłuższy i wynosi kilka lat.

W zależności od tego, kto bierze udział w terapii, rozróżnia się także terapię indywidualną, terapię par, rodzinną oraz grupową. W zależności od potrzeb można łączyć ze sobą różne rodzaje terapii (np. małżeńską i indywidualną). W tej sytuacji każdą terapię prowadzi inny terapeuta.

Wybór nurtu terapeutycznego jest zależny od preferencji pacjenta, środków, które jest gotowy przeznaczyć na terapię i efektu jaki chce osiągnąć. Uznaje się, że wszystkie rodzaje terapii odnoszą podobne sukcesy w leczeniu zaburzeń psychicznych, emocjonalnych, a także przynoszą ulgę w sytuacji kryzysowej i oferują możliwość lepszego poznania siebie i zrozumienia mechanizmów funkcjonowania. Powodzenie terapii zależne jest od stopnia zmotywowania pacjenta, a także od przekonania terapeuty, że jest w stanie danej osobie pomóc.

Terapia poznawczo-behawioralna z powodu koncentracji na określonym problemie i pracy na poziomie świadomości może dawać szybsze efekty, co wiąże się z krótszym czasem trwania terapii i mniejszym nakładem finansowym. Z kolei terapie psychodynamiczne i inne oparte na pracy z nieświadomością wymagaj więcej czasu by uzyskać poprawę (z reguły pierwsze efekty są widoczne po około pół roku-roku trwania), jednak ich efekty mogą być bardziej trwałe i odczuwalne w różnych dziedzinach życia, niekoniecznie tylko w tej, z którą zgłosił się pacjent. Psychoterapię psychoanalityczną uznaje się za wymagającą większego zaangażowania ze względu na dłuższy czas trwania, większą ilośc sesji w tygodniu (od 1-3), oraz, co za tym idzie, większe koszty. Ten rodzaj terapii daje jednak możliwość dogłębnego zrozumienia przyczyn swoich problemów i przy pomocy relacji z terapeutą, wytworzenie nowego, bezpiecznego wzorca relacji, który skutkuje poprawą funkcjonowania w kontaktach z ludźmi i lepszym rozumieniem siebie.

więcej ciekawych materiałów na temat nurtów w psychoterapii:https://www.youtube.com/watch?v=vOUQs9zXUpM