Psychoterapia dzieci - czego można spodziewać się po pierwszych wizytach u psychologa?

Psycholog dziecięcy – Gdańsk, Gdynia, Sopot

W przypadku dzieci, spotkania terapeutyczne zaczynają się od kilku wstępnych konsultacji. Na pierwsze spotkanie zapraszani są oboje rodzice, bez dziecka. W przypadku nastolatków zapraszam rodziców z dzieckiem.  W trakcie tych konsultacji psycholog dziecięcy Gdańsk stara się zebrać jak najwięcej informacji na temat problemu dziecka i funkcjonowania całej rodziny oraz oczekiwań rodziców wobec spotkań. Możesz usłyszeć pytanie o:

• powód zgłoszenia do psychologa oraz o to, czyim pomysłem była wizyta
• historię leczenia dziecka u innych specjalistów
• jak problem widzą inni? (mama, tata, dziadkowie, nowi partnerzy/partnerki rodziców, rodzeństwo oraz nauczyciele w przedszkolu, szkole)
• informacje na temat codziennego funkcjonowania dziecka, rytmu dobowego, apetytu, stanu zdrowia, form spędzania wolnego czasu, a także funkcjonowania całej rodziny
• relacje i atmosferę panującą w rodzinie oraz relacje łączące parę rodzicielską oraz historię rodzinną rodziców
• informacje na temat tego, jak dziecko radzi sobie z emocjami, w jaki sposób się uspokaja i kto mu w tym pomaga oraz jak rodzice podchodzą do emocji dziecka
• to, z kim dziecko jest najbardziej związane, jak przeżywa rozstania z ważnymi osobami
• relacje dziecka z rówieśnikami, czy ma koleżanki/kolegów, przyjaciół
• informacje dotyczące rozwoju dziecka, począwszy od ciąży i porodu, poprzez okres niemowlęcy i przedszkolny
• stosunek dziecka do jego problemu a także jego zdanie na temat wizyty u psychologa
• oczekiwania rodziców/dziecka dotyczące wizyty u psychologa

psycholog dziecięcy sopot

Psycholog dziecięcy – Trójmiasto i okolice

Spotkania z dzieckiem służą ocenie jego funkcjonowania i określeniu problematycznych obszarów, które wymagają pracy. W przypadku młodszych dzieci konsultacje opierają się głównie na zabawie i na obserwacji tego, co poprzez zabawę wyraża dziecko. W przypadku starszych dzieci, które mogą już swobodnie komunikować się, psycholog dziecięcy Gdynia zbiera także informacje na temat tego, jak dziecko widzi zgłaszany przez rodziców problem i czy boryka się z jakimiś innymi trudnościami. Ważne jest też to w jaki sposób dziecko nawiązuje relację z terapeutą i jak czuje się w gabinecie.
Po wstępnych konsultacjach psycholog dziecięcy spotyka się z rodzicami w celu podsumowania dotychczas zebranych spostrzeżeń i stawia wstępną diagnozę dotyczącą przyczyn problemu oraz formułuje możliwe sposoby pomocy.

Psycholog dzieci Sopot – profesjonalna opieka specjalisty

Na czym polega psychoterapia indywidualna dzieci?

Są to regularne spotkania w stałym terminie, z częstotliwością minimum raz w tygodniu. Psychoterapeuta dziecięcy poprzez wspólną zabawę i rozmowę nawiązuje bezpieczną więź z dzieckiem, w której dziecko przy pomocy terapeuty może powoli badać swoje lęki, emocje i potrzeby. Pomaga to w nauce regulacji emocji, budowaniu stabilnego obrazu własnej osoby, tworzenia dobrych relacji w rodzinie i w środowisku zewnętrznym a także wspomaga funkcjonowanie szkolne dziecka. Zazwyczaj w trakcie terapii ustępują też lęki a także objawy psychosomatyczne, takie jak bóle brzucha, moczenie nocne itp.

Czym są konsultacje dla rodziców?

Są to spotkania, których celem jest pomoc rodzicom w zrozumieniu dziecka i wyposażenie ich w narzędzia do radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych. Niejednokrotnie podczas spotkań z rodzicami psychoterapeuta dziecięcy Gdańsk odwołuje się do przeszłości i historii z dzieciństwa rodziców, po to, aby pomóc im zrozumieć jak ich własne relacje z rodzicami wpływają na relacje z dziećmi.

Czasami psycholog dziecięcy Gdynia może też skierować rodzinę na terapię rodzinną, czyli na spotkania dla całej rodziny, w trakcie których problemy dziecka rozpatrywane są w kontekście całego systemu rodzinnego.

Psycholog dzieci działający w Sopocie

W przypadku, gdy objawy dziecka wskazują na stany depresyjne, zaburzenia odżywiania lub innego rodzaju zaburzenia emocjonalne lub psychiczne; lub gdy dziecko wykazuje niepokojące zachowania agresywne lub autodestrukcyjne, konieczna może być także wizyta u psychiatry dziecięcego.

Czasami możliwe lub nawet wskazane jest łączenie wymienionych oddziaływań (każde u innego specjalisty).